SHOWROOM Ô TÔ HYUNDAI

Tên dự án: Showroom Ô Tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang
Địa chỉ: đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa
Sản phẩm: Điều hòa trung tâm LG
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang