Khách sạn Tuệ Tĩnh 2

Tên dự án : Khách sạn Tuệ Tĩnh 1
Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Nha Trang
Sản phẩm: Daikin, hệ treo tường
Năm thực hiện : 2019
Nội dung hợp đồng : Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Cung cấp, thi công, bảo trì, thiết kế hệ thống điện lạnh chuyên nghiệp tại Nha Trang

 

HCR Nha Trang chuyên máy lạnh Daikin, âm ống đồng giá rẻ, vật tư điều hòa giá tốt nhất, lắp đặt điều hòa chuyên nghiệp