Biệt thự Mỹ Gia – nhà anh Đàn

Tên dự án : Biệt thự Mỹ Gia – nhà anh Đàn
Sản phẩm: Daikin hệ Multi – Sky
Năm thực hiện : 2019
Nội dung hợp đồng : Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK & thông gió

Công ty TNHH HCR Việt Nam lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió Daikin, nhà anh Đàn sử dụng hệ Sky air kết hợp hệ multi, biệt thự tại khu đô thị Mỹ Gia Nha Trang, thi công uy tín chất lượng, bảo hành chu đáo.