NHÀ HÀNG HOÀNG DIỆP

Tên dự án: Nhà hàng Hoàng Diệp
Sản phẩm: Điều hòa trung tâm pakaged Daikin
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang