NGÂN HÀNG BIDV NHA TRANG

Tên dự án: Ngân hàng BIDV chi nhánh Nha Trang
Sản phẩm: Điều hòa trung tâm VRV A Daikin
Địa chỉ: Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang