KHÁCH SẠN SIMON

Tên dự án : Khách sạn Simon Nha Trang
Địa chỉ: đường Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang
Sản phẩm: hệ thống điều hòa trung tâm LG
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang