Khách sạn Royal Sun

Tên dự án: Khách sạn Royal Sun
Sản phẩm: Điều hòa âm trần Daikin
Địa chỉ: 28 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang