ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên dự án: Đại học Thái Bình Dương
Địa chỉ: Vĩnh Hải, Nha Trang
Sản phẩm: Điều hòa cục bộ LG
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang