Địa chỉ

104 – CT2B HUD, KĐT Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại

Hotline: 0989.334.539

E-mail address

khoi.nguyen@hcr.vn