Nhà hàng Nam Hùng

Tên dự án : Nhà hàng Nam Hùng
Địa chỉ: Bãi dài, Cam Ranh
Sản phẩm: Daikin, hệ trung tâm VRV A
Nội dung hợp đồng : Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí và thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang

Công ty TNHH HCR Việt Nam nhà thầu thi công điều hòa trung tâm Daikin VRV A chuyên nghiệp tại Nha Trang Khánh Hòa