Khách sạn Simon

Tên dự án : Khách sạn Simon Nha Trang
Địa chỉ: đường Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang
Sản phẩm: hệ thống điều hòa trung tâm LG
Nội dung hợp đồng : Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Nhà thầu cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí & thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang

 

HCR công ty chuyên thi công lắp đặt điều hòa trung tâm VRF LG multi VS, multi V5, Multi V5 pro chất lượng uy tín hàng đầu tại Nha Trang Khánh Hòa.