Khách sạn Khánh Vy

Tên dự án : Căn hộ cho thuê Hồng Lĩnh
Địa chỉ: đường Hồng Lĩnh, Nha Trang
Sản phẩm: LG, hệ thống tivi thông minh cho khách sạn
Nội dung hợp đồng : Cung cấp và lắp đặt hệ thống tivi khách sạn
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Cung cấp, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống điều hòa không khí và thông gió chuyên nghiệp tại Nha Trang

 

HCR là đơn vị thi công điều hòa trung tâm VRV tốt nhất tại Nha Trang