Siêu thị nông sản Nha Trang

Tên dự án : Siêu thị nông sản Nha Trang
Địa chỉ: Phước Long, Nha Trang
Sản phẩm: Nagakawa, hệ âm trần cassette 4 hướng thổi
Năm thực hiện : 2019
Nội dung hợp đồng : Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – Cung cấp, thi công, bảo trì, thiết kế hệ thống điện lạnh chuyên nghiệp.

 

Công ty TNHH HCR Việt Nam thi công máy lạnh âm trần cassette 4 hướng thổi chuyên nghiệp tại Nha Trang