Căn hộ cho thuê đường Biệt Thự

Tên dự án : Căn hộ cho thuê đường Biệt Thự
Địa chỉ: đường Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa
Sản phẩm: Midea hệ treo tường
Năm thực hiện : 2019
Nội dung hợp đồng : Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh
Đơn vị thi công: Công ty TNHH HCR Việt Nam – cung cấp, lắp đặt, bảo trì máy lạnh chuyên nghiệp tại Nha Trang

 

Công ty TNHH HCR Việt Nam chuyên âm ống đồng, lắp đặt máy lạnh giá tốt nhất ở Nha Trang